|MENTAL HÄLSA| FYSISK FÖRMÅGA| PERSONLIG UTVECKLING

VENNDAHL SPEAKING PARTNER

STRESSHANTERING | PRESTATION | IDROTT | FINANS

MENTAL TRÄNING

STRESSHANTERING | LEDARSKAP | COACHING | TEAMUTVECKLING | MENTAL TRÄNING

STRESSHANTERINGEXECUTIVE COACHING| PRESTATION | LEDARSKAP| STÖD

COACHING

Venndahl Speaking Partner AB

Erbjuder coaching för ledare, medarbetare och grupper. Samt utbildning, workshops och föreläsningar inom ledarskap, förändringsledning, stresshantering, grupputveckling, mental träning och idrottspsykologi.

 

Från bloggen

SEND IN THE CLOWNS

Vilken roll spelar du i vardagen och hur mycket energi tar det?

MINDSET

Försöker du dra snabbare än din egen skugga?
Fler inlägg

Företag som anlitat Mats