|COACHING| LEDARSKAP | MENTAL HÄLSA|TEAM UTVECKLING

Utveckla dig själv och din organisation

Vi hjälper er att synliggöra de begränsningar som håller oss tillbaka och löser upp eventuella hinder för att prestera och må bra.

LEDARE| MEDARBETARE | PRESTERARE| STRESSHANTERING

COACHING

Affärscoaching för ledare och medarbetare för att lyfta potential och välbefinnande.

|COACHING | MENTAL HÄLSA | IDROTT

MENTAL TRÄNING

Du får inte ge knoppen för mycket makt för då kommer dess naturliga fly och fäkta respons ta över. Den mentala träningen är avgörande.

COACHING | FYSISK FÖRMÅGA | MINDSET |

STRESSREDUCERING

Inget är mer avgörande än vår mentala hälsa. I avgörande ögonblick är vårt mindset det som gör skillnaden. Men även på lång sikt är vår förmåga hur vi klarar utmaningar för att orka.

| MITT SJÄLVLEDARSKAP | MIN STRESS | MITT MINDSET | JAG I TEAMET

FÖRELÄSNINGAR

En kul föreläsning ändrar inga vanor eller inre begränsningar. Den avsiktliga träningen och ditt egna arbete däremot skapar förändringar.

| COACHING | FÖRELÄSNING |

ON LINE COACHING

Dalarna och världen som arbetsplats. Mycket går att göra on-line men inte allt.

Venndahl Speaking Partner AB

Erbjuder coaching för ledare, medarbetare och grupper. Samt utbildning, workshops och föreläsningar inom ledarskap, förändringsledning, stresshantering, grupputveckling, mental träning och idrottspsykologi.

 

Företag som anlitat Mats