STRESSHANTERING | LEDARSKAP | COACHING | TEAMUTVECKLING | MENTAL TRÄNING

COACHINGSTRESSHANTERING | LEDARSKAP | COACHING | TEAMUTVECKLING | MENTAL TRÄNING

MENTAL TRÄNING

Att utvecklas mentalt är att reflektera över vad som hänt och att snabbt lära sig av misstagen för att sedan gå vidare.
- Mats Venndahl

STRESSHANTERING | LEDARSKAP | COACHING | TEAMUTVECKLING | MENTAL TRÄNING

STRESSHANTERINGVenndahl Speaking Partner AB

Mats Venndahl erbjuder coaching för individ och grupper samt workshops och föreläsningar inom ledarskap, stresshantering, mental träning och idrottspsykologi.

Vill erbjuda det stöd som du behöver, oavsett om du är chef, ledare, elitidrottare eller privatperson.

Från bloggen

Fler inlägg

Företag som anlitat Mats