BESLUT

Det pratas mycket om förmågan att ta snabba beslut. Vissa länder och dess beslutsfattare gjorde just detta i corona krisens början andra inte. Att visa handlingskraft trots att man kanske inte har all den information man behöver. Beslut som togs av mycket intelligenta människor, men som kanske inte är vana att ta just dessa kritiska beslut när ovissheten var så stor. Kanske även baserat på vilken historia det olika länder har och dess struktur. 

75% information räcker för att fatta beslut.

Att sträva efter 100% information för att känna sig trygg med beslutsfattandet kan för många vara det som krävs. Vi söker med ljus och lykta efter det rätta svaret. Risken är dock att vi istället blir paralyserade när vi kräver och gräver ner oss i för mycket analys och utredningar, tiden går och många påverkas av att vänta. Det vi på engelska kallar "analysis paralysis", när "good enough" kanske måste räcka. I efterhand har vi naturligtvis facit, men inget vi kan väga in i just den stunden. Men även förmågan att gemensamt säkerställa vad vi ser och hur vi tolkar det, innan vi tar beslut. Det finns ju lika många verkligheter som det finns människor.

Bättre långsamt och rätt, än fort och fel.

Men i ibland kan eftertänksamhet och tålamod vara en dygd. När det kanske genom att vänta så löser sig det av sig själv. Det som inom Daoistiska filosofin kallar Wu Wei, att inte försöka styra för mycket, att inte forcera eller tvinga. Att bråttom inte är lika med handlingskraftig, utan snarare kanske en konsekvens av underliggande känslor av förväntningar, osäkerhet eller otålighet. Som mynnar ut i det vi kallar för slarv. 

Magen ljuget aldrig 

Att lyssna på magen vet vi alla till mans att det räcker långt. Att magen kommunicerar med hjärnan via det autonoma "enteriska" nervsystemet. Att gå emot just vår andra hjärna "magkänslan" blir oftast fel, vilket jag själv varit med om mer än en gång. Men räcker dock inte som enda underlaget i styrelserummet, att basera beslutet enbart på en känsla.

Mitt tillstånd

Med det sagt så är det ändå min förmåga att vara medveten i vilket tillstånd jag själv är när jag skall ta beslut som kan avgöra resultatet. Oavsett hur mycket information jag än har som advokat, polis, läkare eller investerare, och tillgång till bra dyra it-system, så är människor i fel emotionell och psykiskt tillstånd extremt riskabelt. 

Även om vår kompetens och expertis inte kan ifrågasättas så kanske jag inte alltid ser klart i den stunden som beslutet skall tas. Risken är då att jag fattar beslut på fel mentala grunder. För just i den stunden så faller trycket på min inre barometer, och ett mindre stabilt inre klimat. Men för att vara över några timmar senare. I krigshistorien finns det otaliga exempel på hur vädret avgjort utfallet av slaget. Varför då inte vara medveten om vårt inre klimat när det är klart till drabbning.

Mina tankar och känslor är inte i balans.

Att likväl som att fråga någon när vän - "Hur är läget?" Så ställ dig själv samma fråga innan du tar beslut eller innan ledningsgrupps mötet osv, och lita på det svaret du får. Inte bara säga -"det är bra" som vi kanske alla till mans gör när vi får frågan från någon annan. För just de dagar eller situationer när svaret blir att "jag mår inte bra" - så är oftast det bäst svaret...

Gör ingenting som är kritiskt.

Hur många gånger har vi inte tagit beslut som vi ångrat, just av den anledningen att vi gick emot vår inre visdom och i fel tillstånd. Så nästa gång du skall ta ett viktigt beslut.

Observera (diskutera vad vi ser)- Tolka (diskutera hur vi tolkar det)  

Gör det vikigaste först - prioritera.

Vilket tillstånd är jag i just nu?

Är beslutet över eller under vattenlinjen? -  dvs. sjunker båten om det blir fel?

Agera ( Vad gör vi)

 

Mats

 

 

MINDSET

Försöker du dra snabbare än din egen skugga?
Visa fler