EXPERTEN

Vad skall till för att du skall ändra din syn på hur du ser på världen? Vad behöver hända för att ändra på perspektivet, invanda vanor och etablera nya? Vad krävs för att du skall ta nya eller annorlunda beslut?

”Bara för det mänskliga psyket är så skört så har vi svårt att acceptera när vi har fel.”

 När våra djupt rotade trossatser utmanas eller är under press, så stänger vårt rationella tänkande ner, vilket gör att vi inte agerar rationellt. Detta är viktigt att vara medveten om idag med tanke på all den information vi får. För om vi dagligen lever under ovisshet, oro och press är det viktigt att vi är medvetna om hur vi tar beslut. Vilket tillstånd jag är i? Vilka sanningar bär jag på idag som kanske bör ifrågasättas. Hur mentalt stark är jag just nu? Vem lyssnar jag på och varför?

 Hur skulle det kännas längre fram, att det vi hört från experter kanske inte var varken sant, rätt eller riktigt.

Vi hanterar idag all den information vi får olika. Vi kanske är lärda om vad och vem man skall lyssna på. Vi kan t.om ha svårigheten att inse att det vi blivit lärda av experter i vår närhet om vem vi är och det vi säger till oss själva inte är sant. Experter i vår omgivning, som vi har lyssnat på genom hela vår uppväxt. Att jag är dålig i matte, inte kan prata inför folk osv. Vi alla har vårt eget filter, valda sanningar och vår egen karta, därför kan det vara svårt att ändra sig. Eller erkänna för psyket och egot att jag hade fel, vilket gör att jag har svårt att ta en förlust i en aktieaffär. Jag sitter hellre och hoppas att det vänder, för då skall jag sälja. Därför känns det bra när någon expert talar om för oss vad och hur vi skall göra. Någon att se upp till som skapar trygghet. 

Samtidigt kan det upplevas som jobbigt när andra gör andra tolkningar och val än våra egna. Eller vi blir utmanande i våra trossatser eller får rak feedback. Helt plötsligt måste vi fundera på saker som vi inte behövt tänka på tidigare när allting fungerade och var enkelt. Det går liksom inte att varken blunda eller gömma sig. 

 Att t.ex. inse att ekonomisk politik och egna val sedan 2009 kanske satt oss i situationen vi är i nu.

Själva motståndet till det som är, blir oftast det som skapar stressen. Det är därför alla känslor sker på vägen i förändringskurvan. Från chocken, förnekelse, oron, ilskan och depression. Alla dessa faser sker p.g.a att vi håller fast i det som var eller hur vi vill att det skulle vara, våra förväntningar. Vi inleder resan från chock till acceptans.

Därför är det även jobbigt när någon annan kommer med råd eller tips som vi inte bett om för att ändra vårt perspektiv. Då är det lättare att som i feedback trappan att Förkasta, -”det angår inte mig”, Förneka och Förvränga -”Nej, så är det inte”, Försvara - det är därför att.." Men när någon ställer frågor istället så kan vissa insikter uppenbaras som skapar viljan att ändra.

T.ex vad skulle hända om resan på kurvan gick fortare? Vad händer om vi på feedbacktrappan börjar lyssna för att förstå, försöka bearbeta information och förändra det jag kan påverka för att jag skall må bra. Att erkänna att experterna hade varken rätt eller fel, men att jag själv hade alla svar. Att jag är min egen expert.

 

 

 

DU TAPPADE EN GRAAN!

Granen är vårt mest värdefullaste träd. Ett antal arter är även väldigt beroende av just granen för dess överlevnad. Du kanske inte har svampar och lava som växer på dig men det finns säkert en del andra arter som tycker du värdefull.

ON TRACK

Bättre en jobbig väg i rätt riktning än en lätt väg i fel.

SHARK ATTACK

Att gäddor kan lura i vassen känner vi till. När vi inte minst anar det så dyker det upp och anfaller. Samtidigt som solen går ner bakom Sjöbloms dass.
Visa fler