MINDSET

Att fokusera på det vi kan påverka är avgörande i vår förmåga att träna mental kapacitet. För när jag lägger kraft och energi på det opåverkbara så skapar jag ett motstånd inom mig själv som i sin tur leder till att jag inte uppnår det som jag vill. 

Är som att försöka dra snabbare än sin egen skugga

Mitt s.k "mindset" är då avgörande. För fundera på hur det känns när du lägger energi på saker som du inte kan påverka. Situationer, människor eller omständigheter. Hur begränsar det dig till vad du verkligen vill uppnå, och hur du vill må. Visst önskar vi att världen såg annorlunda ut ibland. Men hur vi ser på världen avgör hur vi beter oss. Även om vi tror att vi gör det rätta sakerna, men inte har det rätta motiven bakom handlingarna så når du oftast inte dit du vill, eller förmågan att som ledare att få med gruppen.

Om vi kanske ser oss som mer viktiga än andra, och omgivningen som brickor i ett spel, så blir vårt s.k "mindset" inåtriktat vilket i sin tur begränsar sannolikheten till att lyckas. Liksom när vi är rädda att göra fel, fokus på att undvika misstag istället för att nå vårt mål. Viktigt är då att ha en förmåga att inte bara försöka ha rätt och övertala, utan lyssna och lära för att hitta någon form av sanning. Att uppmuntra och berömma andra vilket förstärker lärandet och ett växande "mindset." Att utefter gruppens kompetens och klarhet ge kontroll och ansvar.

Det är här coaching har sina styrkor. Att förstärka det som fungerar genom frågor och reflektion, istället för att leta fel och problem.

Att träna mental kapacitet och s.k "Mindset" kommer vara avgörande det närmaste åren när vi nu går igenom en rad opåverkbara och osäkra faktorer. Att då likväl träna vår mentala förmåga som vår fysiska. Då är det att börja fokusera på det vi lättast kan påverka - oss själva.

Mer att läsa i boken "Success Mindset" av Ryan Gottfredson

DU TAPPADE EN GRAAN!

Granen är vårt mest värdefullaste träd. Ett antal arter är även väldigt beroende av just granen för dess överlevnad. Du kanske inte har svampar och lava som växer på dig men det finns säkert en del andra arter som tycker du värdefull.

ON TRACK

Bättre en jobbig väg i rätt riktning än en lätt väg i fel.

SHARK ATTACK

Att gäddor kan lura i vassen känner vi till. När vi inte minst anar det så dyker det upp och anfaller. Samtidigt som solen går ner bakom Sjöbloms dass.
Visa fler