SLUTA GNÄLL

Tycker du ibland att människor i din omgivning beter sig konstigt. Eller att du gång efter gång hamnar i samma situationer och relationer som får dig att känna dig frustrerad, irriterad eller stressad. Möten och relationer blir komplicerade, dramatiska och samma mönster återupprepas. Vilket kanske leder till inre kritiska röster, sämre självkänsla och ett ökat behov av kontroll, där vi börjar kompensera med olika beteenden osv. Kan vara på arbetet, hemma eller ibland vänner. 
Sluta gnäll

Ofta är det så att livet utsätter oss för just dessa prövningar för att avslöja för oss där vi inte är riktigt fria. Kalla det test, men områden där vi kanske känner oss otrygga, rädda och det upplevda hotet tar över. Ungefär det prov som Luke Skylwalker utsätts för i av Yoda i Dagobah grottan i "Rymdemperiet slår tillbaka." Något vi sett i flera kända verk i litteraturen, den s.k "hjälteresan" 
För någon sa till mig för länge sedan, att det som du irriterar dig över hos någon annan, speglar samma sak hos dig. Ungefär i samma andemeningen om att här skall jag lära något om mig själv.  Men om dessa möten gör att att vi istället går in i ett "fly eller fäkta" beteende av det upplevda och föreställda hotet från omgivningen, t.ex vad andra säger och gör. Så är det naturligtvis lättare att skylla på personerna och omständigheterna och se fel runt omkring oss. 
I strävan efter någon form av kontroll för att inte bli sårade igen, eller hitta trygghet så hamnar vi kanske istället i offerrollen av maktlöshet, fokuserar på saker vi inte kan påverka, blir aggressiva eller stänger av känslomässigt. Eller vi kanske till och med börjar anpassa oss och sätter inte våra egna gränser.
Men om vi ser möten, prövningarna och situationerna som att jag behöver lära mig något. Att min upplevda situation är som sagt "min upplevda situation" är att fråga sig då...
Varför känner jag så här just nu?
För vad händer när vi ser saken ur ett annat perspektiv? När vi släpper något gammalt istället för att fortsätta att älta? Först då brukar saker och ting falla på plats. Där vi endast tar ansvar för oss själva och våra tankar och känslor, och börja göra nya egna val. Som att stå upp för sig själv, välja vem och vilka jag vill umgås med, eller vilken relation jag vill ha till mig själv och andra. Men även kanske våga visa mig sårbar, öppna upp känslomässigt. Fokuserar på vad jag kan ge och inte är beroende av vad jag kan få.
Vi vill naturligtvis må så bra som möjligt och söker efter den s.k lyckan på olika sätt. Vi bygger upp förväntningar på omgivningen och oss själva. Men i avsaknaden av just sökandet ligger kanske svaret. Där vi kan börja se situationer för var dom är, istället för någon eller något vi behöver ändra på eller försvara oss emot. 
Om vi byter ut gnället mot tacksamhet och ser vad jag kan påverka, lära och förstå. Då kanske nya insikter faller på plats och en ökad känsla av frihet infinner sig.

BESLUT

"Agera eller inte agera det är frågan"

MINDSET

Försöker du dra snabbare än din egen skugga?
Visa fler