TOSS

Ett mynt har lika många sidor som en historia som vi väljer att lyssna på.

 

Ett fysiskt mynt har fortfarande två sidor. Även om vi inte håller i ett så ofta nu för tiden. Frågan är hur många sidor har det digitala myntet, förutom ettor och nollor?

Även en historia kan ha två sidor, allt beror på vem och vilka jag lyssnar på. Men hur är det med vår egna historia, kan även den ha två sidor? Dels det som verkligen hände, och sedan min egna upplevda historia. Den jag berättar för mig själv och väljer att lyssna på. En historia som antingen kan utmynna i en stark drivkraft och motivation, eller en historia som sätter begränsningar och blir ett hinder via vår inre dialog och valda sanningar. Vad avgör då vilken sida som vi väljer att lyssna på? Vad avgör vilket mindset som styr? Är det egenskaperna eller är slumpen som styr? Som att singla slant med ett mynt med bara en sida, där allt redan är förbestämt. Och det som har hänt kunde ju inte hänt på något annat sätt, för det gjorde det ju inte.

För förutom sin roll som betalningsmedel har myntet varit verktyget att singla slant. Där myntet är ett medel för att ta ett svårt beslut där jag inte kan bestämma mig, att lösa konflikter där två parter har svårt att komma överens eller att få välja sida innan matchen. Vi har lagt ödet i händerna på Krona eller Klave, liksom Head or Tails. Om jag under duellen få ha solen i ryggen eller blir tvungen att ha solen i ögonen, så jag knappt ser varken mitt mål eller min eventuella fiende, minskar sannolikheten att få önskat resultat och med livet som insats.

Till och med i Kalle Anka myntades order "flipism" när det gäller att ta beslut och där vi spelar med livet. Livet är bara en chansning! Låt flipismen kartlägga din vandring!" Där vi slutar tänka, istället för att göra medvetna val, ta ansvar och bestämma själva.

"Life is but a gamble! Let flipism chart your ramble!"

Om myntet då har två sidor, liksom en boll har en in och en utsida. För så länge den är rund kan ju allt hända. Men vad avgör vilken sida som kommer upp, och hur känns det när vi får myntets svar? Vem bär ansvaret? Jag själv eller kan jag skylla på myntet, liksom när jag lyssnar på goda råd. Vem får ta konsekvenserna?

För vad händer när vi tar beslut på goda råd och det blir fel? Vilket perspektiv är rätt, vilken sida är mest värt på ett silver mynt? Om det endast fanns krona på båda sidorna, skulle ju det vara som att ta bort Yang ur en Ying och Yang symbol. Där det skulle skapa obalans, en avsaknad av vår fria viljan.

 

DU TAPPADE EN GRAAN!

Granen är vårt mest värdefullaste träd. Ett antal arter är även väldigt beroende av just granen för dess överlevnad. Du kanske inte har svampar och lava som växer på dig men det finns säkert en del andra arter som tycker du värdefull.

ON TRACK

Bättre en jobbig väg i rätt riktning än en lätt väg i fel.

SHARK ATTACK

Att gäddor kan lura i vassen känner vi till. När vi inte minst anar det så dyker det upp och anfaller. Samtidigt som solen går ner bakom Sjöbloms dass.
Visa fler