VASALOPPS EFFEKTEN

Nu när starten för Vasaloppet närmar sig kom jag att tänka på "Marathon Effekten" av William Bridges.

På söndag står det flera tusentals i kylan vid Vasaloppsstarten i Berga by Sälen, med ett och samma mål - MORA. När startskottet går den 4:e mars så är det de främre leden som först kommer i rörelse. Där står eliten och de snabbaste skidåkarna. Resterande åkare står bakom i flera grupper baserat på förmåga och tidigare prestationer, alla klädda i olika färger. Dock har dessa färger inget med DISC-profiler att göra. Man har på sig det man själv tycker är snyggt. Nej jag har inte leopardmönster på mig i år heller.

När eliten sticker iväg står grupperna längre bak fortfarande stilla, ingen rör sig alls. Jag har stått där så jag vet. Många kanske inte ens har hört startskottet och vet att loppet har börjat. Allt eftersom tiden går så kommer även resterande åkare och grupper i rörelse. När dessa passerar startlinjen så är första grupperna redan långt uppe i första backen. När de första kommer i mål så har en del bara kommit halvvägs - om inte repet stoppat dem. 

Enligt William Bridges så känner vi igen detta i organisationer under förändring. Management har under en tid arbetat och funderat på förändringarna och är mentalt förberedda. När förändringarna annonseras och startskottet går så har de funderat på konsekvenserna både för företaget och för sig själva. Vad händer då? Varför står gruppen fortfarande stilla? Hur får vi resterande medarbetare i rörelse? Hur villiga är medarbetarna från början att vara motiverade och har de förmåga att acceptera förändringarna?

Tidigare kanske gruppen har anat att det rört på sig längre fram men inte förstått varför. Under tiden undrar Management varför förändringarna tar sådan tid att implementera. Konsekvenserna beror på att de inte får tid för sin egen process och att de upplever snabba och plötsliga förändringarna som hot, stress och oro. Förändring är likt ett Vasalopp och ett Marathon, som är en process och inte en sprint. Risken är annars att mjölksyran kommer tidigt redan i Evertsberg.

Mats

                       Skynda! Skynda! Det är gott om tid!                                Gunde Svan

 

DU TAPPADE EN GRAAN!

Granen är vårt mest värdefullaste träd. Ett antal arter är även väldigt beroende av just granen för dess överlevnad. Du kanske inte har svampar och lava som växer på dig men det finns säkert en del andra arter som tycker du värdefull.

ON TRACK

Bättre en jobbig väg i rätt riktning än en lätt väg i fel.

SHARK ATTACK

Att gäddor kan lura i vassen känner vi till. När vi inte minst anar det så dyker det upp och anfaller. Samtidigt som solen går ner bakom Sjöbloms dass.
Visa fler