OM MIG

 

 

 

 

Mats Venndahl

Mats Venndahl, från Göteborg som efter 28 år i näringsliv och finans åren 1986-2014, beslöt sig att byta bana. Sedan 2014 driver Mats, Venndahl Speaking Partner AB. Mats är nu bosatt i Rättvik, Dalarna men med hela norden som arbetsplats.

Som verksanmhetscoach med fokus på hela människan och dess välmående,är ett holistiskt synsätt grunden för verksamheten. Med uppdrag i små, medel och börsnoterade företag i Sverige. Mats områden är att stödja kunden inom förändringsledning stressreducering, mentalträning, omställning, affärscoaching, ledarskap och teamutveckling.

"Åren från finansbranschen och rollen som handlare och portföljförvaltare har lärt mig hur vi agerar under press och stress, hur tankar och känslor styr vårt beteende, där jag varje dag blev påmind om egna ansvaret och de beslut jag tog gav ett önskvärt resultat. Att ta till vara på de verktyg och insikter om mig själv som finns för att vara mitt bästa jag varje dag. Och hur viktigt det är då att träna vår mentala styrka, likväl som vi lägger tid på att träna kunskap och vår fysisk förmåga. Vikten av en helhetssyn är förutsättningarna för att klara vardagens utmaningar och må bra, både på kort och lång sikt. Förståelsen av kopplingen mellan kropp och sinne."

Är du eller ett företag nyfiken och i behov av mina tjäntser så är du välkommen att höra av dig.
Hemsida: venndahl.se

Less and less do you need to force things, until you finally arrive at non-action. When nothing is done, nothing is left undone. Lao Tzu.

 

Certifieringar

Ledarskapscoach med EMCC Quality Award

Ledarskapscoach med EMCC Quality Award

Certifierad ABLC Verksamhet

Mentaltränare och Stresshanterings Coach – Skandinaviska Ledarhögskolan.

Mentaltränare och Stresshanterings Coach

Kom i kontakt

Hör gärna av dig med dina frågor, fyll i formuläret nedan.