STRESSHANTERING | LEDARSKAP | COACHING | TEAMUTVECKLING | MENTAL TRÄNING

Mats Venndahl

Om Mats

Mats Venndahl har arbetat många år i näringslivet och finansbranschen i företag som SEB, 6:e AP Fonden och AB Volvo.

I Mats tidigare yrke arbetade han mycket med de mentala frågeställningarna. Hur vårt undermedvetna påverkar beteende, prestation och till slut vårt resultat.

Idag vill han hjälpa dig att nå din fulla potential via insikten och kunskapen hur vi med ökat medvetande om vårt beteenden kan utnyttja våra förmågor till bättre prestation, resultat och bättre välbefinnande.                                                                            

Mats hjälper idag företag, organisationer, musiker, idrottare och individer inom områden som stresshantering, ledarskap, teamutveckling, coaching och mentalträning. 

Mats hoppas kunna vara det stöd som du behöver oavsett om du är chef, ledare, elitidrottare, musiker eller privatperson.

 

Less and less do you need to force things, until you finally arrive at non-action. When nothing is done, nothing is left undone. Lao Tzu.

 

Certifieringar

Ledarskapscoach med EMCC Quality Award

Ledarskapscoach med EMCC Quality Award

Certifierad ABLC Verksamhet

Mentaltränare och Stresshanterings Coach – Skandinaviska Ledarhögskolan.

Mentaltränare och Stresshanterings Coach

Kom i kontakt

Hör gärna av dig med dina frågor, fyll i formuläret nedan.