STRESSHANTERING | LEDARSKAP | COACHING | TEAMUTVECKLING | MENTAL TRÄNING

Mats Venndahl

 

 

 

 

Mats Venndahl, med 28 års erfarenhet från näringsliv och finans, 1986-2014. Sedan 2014 som verksamhetscoach i egen regi, Venndahl Speaking Partner AB. Uppdrag i små, medel och börsnoterade företag i Sverige. Med områden inom,förändrings ledning stresshantering,metalträning, omställning, business coaching, ledarskap och teamutveckling.

Erfarenheterna från finanskriserna åren, 1987, 1992, 2000, 2009 som portföljförvaltare i Sverige och USA.

"Finansiella chocker och kriser som präglat min syn på risk och möjligheter, och hur vi agerar under press och stress. Hur vårt undermedvetna, våra tankar och känslor styr vårt beteende, varför vi hamnar där vi gör. Hur vi kan träna vår mentala styrka och ökat medvetande. Samt vikten av ett holistiskt synsätt är en förutsättning för att klara vardagens utmaningar och må bra. Kopplingen medllan kropp och sinne."

Är du eller ett företag nyfiken och i behov av mina tjäntser så är du välkommen att höra av dig.

Less and less do you need to force things, until you finally arrive at non-action. When nothing is done, nothing is left undone. Lao Tzu.

 

Certifieringar

Ledarskapscoach med EMCC Quality Award

Ledarskapscoach med EMCC Quality Award

Certifierad ABLC Verksamhet

Mentaltränare och Stresshanterings Coach – Skandinaviska Ledarhögskolan.

Mentaltränare och Stresshanterings Coach

Kom i kontakt

Hör gärna av dig med dina frågor, fyll i formuläret nedan.