STRESSHANTERING | LEDARSKAP | COACHING | TEAMUTVECKLING | MENTAL TRÄNING

Mats Venndahl

Om Mats

Mats Venndahl arbetade många år i näringslivet och finansbranschen i företag som SEB, 6:e AP Fonden och AB Volvo men sadlade om för att utveckla intresset för personlig utveckling och ledarskap.

Mats hjälper idag företag, organisationer och individer inom områden som förändringsprocesser, stresshantering, ledarskap, teamutveckling, coaching och mental träning.

I Mats tidigare yrke arbetade han mycket själv med mentala frågeställningar. Hur vårt undermedvetna påverkar beteende som stress, inre dialog, nervositet mm, som är en biprodukt av våra tankar och känslor som påverkar vår prestation och till slut vårt resultat. Men även hur omständigheterna många gånger är en förlängning av vad vi tänker, gör och vilka beslut vi tar.

"Att misstag är en händelse inte en person gjorde att jag kunde se saker för var det är inte vad jag ville att det skall vara. Då kan jag börja förstå varför jag gör som jag gör, ta ansvar, vilket är spännande och ökar tilliten till mig själv. Det kallar vi självledarskap.”

 

Less and less do you need to force things, until you finally arrive at non-action. When nothing is done, nothing is left undone. Lao Tzu.

 

Certifieringar

Ledarskapscoach med EMCC Quality Award

Ledarskapscoach med EMCC Quality Award

Certifierad ABLC Verksamhet

Mentaltränare och Stresshanterings Coach – Skandinaviska Ledarhögskolan.

Mentaltränare och Stresshanterings Coach

Kom i kontakt

Hör gärna av dig med dina frågor, fyll i formuläret nedan.