STRESSHANTERING | LEDARSKAP | COACHING | TEAMUTVECKLING | MENTAL TRÄNING

VÄX MED COACHING

Coaching

Unika program där vi tillmötesgår individens eller företagets behov. Det kan gälla allt ifrån att nå en idrottsprestation till att möta andra utmaningar och krav i vardagen, att hjälpa ledare och medarbetare att nå företagets och individens mål som för tillfället ser svåra ut. Det kan avse t.ex att hitta nytt arbete, familjerelationer, tala inför grupp eller andra sociala utmaningar. Att bli medveten om hur vi skapar våra egna upplevelser och hur vårt tillstånd i stunden påverkar oss kan göra att vi ser vardagen och dess utmaningar med acceptans och glädje.

Executive Coaching

Som ledare är du oftast ensam i din roll. Dagligen skall du ta beslut som påverkar dig själv och andra människor. Individen är den viktigaste källan för framgång i en organisation i dag. Att som ledare vara medveten om hur vårt tillstånd, våra tankar och vår sinnesstämning i stunden påverkar förmågan att ta rätt beslut är avgörande. Att ha ett oberoende stöd där du kan bolla dina tankar och funderingar och samtidigt bli utmanad har visat sig ge oanade effekter på förmågan att leda och därmed nå bättre resultat.

Vi följs åt under ett halvår eller mer där jag coachar , peppar och utmanar dig på vägen mot bättre välbefinnande, mindre stress och bättre resultat men utan så mycket strategier eller tekniker. Fokus är på dig och dina behov, funderingar och önskemål.

Business Coaching

Vänder sig till företag och dess medarbetare och grupper. Programmets syfte och mål är att vara en stödjande funktion i individens yrkesmässiga frågeställningar och mål. Vi berör individens kommunikation, tankar, tillstånd och hur vi når våra mål för att få ett bättre välbefinnande. Att som medarbetare få tillgång till ett bollplank som tar fram allas fulla potential, på samma sätt som de stora idrottsstjärnorna och ledarna, har visat sig ge mycket positiva och långsiktiga resultat. Vad skulle skillnaden bli för er om ni fick denna möjlighet?

Idrotts Coaching

Händer det att du är nervös inför tävling?

Är du rädd för att misslyckas?

Är ditt fokus på att vinna eller på att göra det bästa efter din förmåga?

Är du beroende av ditt resultat?

Det är ibland lätt att skylla på omständigheterna efter ett dåligt resultat. Det kan vara domaren, vädret eller dålig utrustning. Men du vet också att ditt tillstånd i stunden är avgörande för resultatet oavsett de yttre omständigheterna som du inte kan påverka. Ditt tillstånd i stunden avgör hur du ser på situationen, och hur du hanterar nervositet, press och krav. Insikten om vad som påverkar dig för att prestera bra är det som avgör om du blir vinnare eller förlorare.

Tillsammans tittar vi på de faktorer som hindrar dig att prestera optimalt.  Målet är att få dig att prestera utan stress, oro, nervositet och framför allt med lust och glädje. Då kommer resultatet av sig själv.

Ett stort tack till Mats, för tips och råd för att kunna hålla fokus under en lång tävling och även för att kunna njuta av upplevelsen och den resa jag gjorde. Han hjälpte mig att släppa mina negativa tankar och acceptera att jag inte kontrollera något annat än mig själv. Vilket hjälpte mig mycket runt tävlingen. Danielle, EM Guld i frisyr, yrkes EM 2014
För mig har det varit ett stort stöd att prata med Mats. Som nybliven VD med stora utmaningar har jag fått till mig tänkvärda och handfasta råd och insikter. Jag är glad för det och känner mig tryggare. Och säkert min personal. Kommer säkert att återkomma till Mats vid tillfälle. Elisabeth, Jumperfabriken
Mats har varit en del av min utveckling som ledare. Många samtal med sanningar som vi tagit hål på, de öppna frågorna och insikterna som tagit mig vidare i livet. Mats har ett sätt att coacha som innefattar både allvar och humor, konkreta råd och tips, alltid med ärlighet och med målbilden i fokus vilket har hjälp mig fram i min karriär. Susanne, Clas Ohlson

Kom i kontakt

Hör gärna av dig med dina frågor, fyll i formuläret nedan.