| LEDARSKAP | COACHING | TEAMUTVECKLING | MENTAL TRÄNING |

LEDARSKAP

Ledarskap

Alla kan leda, du kan leda! För varje tillfälle där du behöver ta ett beslut som påverkar andra, så leder du. Alla har vi möjlighet att gå fram och leda. Som förälder, student, bussförare, chef eller medborgare.

Senaste årens händelser och kriser har satt vårt ledarskap på stora prövningar. En process och en resa som redan märktes flera år tidigare innan restriktioner, nya arbetsmetoder och att leda och arbeta på distans blev självklart. Att leda autentiskt i ovisshet och komplexitet kräver dock hårt arbete och en hög grad av självmedvetenhet. På samma sätt som en framgångsrik idrottare. Förmågan att trots omständigheterna leda medvetet och efter grundläggande principer. Arbetet att se både våra unika styrkor som våra svagheter, och förmågan lära av våra misstag på vägen.

Studier och undersökningar visar att ledarskapet i dag handlar just om vikten av det autentiska ledarskapet och inte det auktoritära. Att gå från den gamla modellen av makt, ordergivning och gör som jag säger, till ett stödjande och coachande ledarskap och förhållningssätt. Med syfte att tjäna andra och få andra att växa. Just för att få fram det bästa ut varje person baserat på inkluderande och ansvarstagande. Men människor kommer bara lita på dig om du är genuin och autentisk. En titel gör dig naturligtvis till chef, men din karaktär gör dig till ledare.

För att ha förmågan att göra detta måste vi börja med att utforska vår inre kompass som leder på rätt väg. Den moraliska kompassen som guidar dina handlingar, som kommer från dina djupt grundade trossatser, värderingar och de principer som du leder genom. För när du känner dig själv på djupet kan du vara autentisk

 ”Den svåraste personen som du kommer att leda är dig själv”

 

LEDARSKAPSPROGRAM

För dig som vill fördjupa dig i vem du verkligen är som ledare. När du får möjlighet att förstå hur du leder dig själv så ökar sannolikheten att leda autentiskt, effektivt och samtidigt ha ett liv i balans. Ledarskapsprogrammet kan antingen vara individuellt coaching program under en period eller som utbildningen i gruppform under återkommande dagar. För vem?

Ny som ledare eller ny i en organisation

Vill utveckla organisationens ledare

Vill arbeta med mitt självledarskap

Behöver utveckla mitt ledarskap för framtiden