STRESSHANTERING | LEDARSKAP | COACHING | TEAMUTVECKLING | MENTAL TRÄNING

MENTAL TRÄNING

Mental träning

”Hjärnans jobb är att skanna världen och se vad som är farligt - men du kan inte låta hjärnan få för mycket kontroll. Din hjärna är undervärderad, underutnyttjad, underprogrammerad. Om du inte tränar din hjärnans programvara, kommer hjärnans naturliga reaktion att vinna. Du måste rensa ditt sinne så att din hjärna inte vinner. Så att din naturliga kamp eller flyktreaktion inte tar över.”

Dagligen ställs vi inför utmaningar på arbetet, hemma eller i andra situationer när vi skall prestera något utöver det vanliga. Alla vet att när det kommer till ett avgörande ögonblick är det oftast den som har den mentala styrkan som klarar av situationen bäst. Detta gäller oavsett om det är OS-guld som står på spel, att tala inför en grupp människor, klara av press i skolan eller på arbetet.

Med andra ord – mental träning är inte bara något för elitidrottare. Mental träning är till för alla såväl gammal som ung, individ som team, chef som medarbetare. Att utvecklas mentalt är att bl.a reflektera över vad som hänt och att snabbt lära sig av misstagen för att sedan gå vidare.

Många unga upplever idag stor press och stress vilket gör att psykisk ohälsa kryper ner i åldrarna. Att träna mental styrka kan vara en komponent för att just hantera stress och för att klara av kraven oavsett vem som ställer dem.

Mental träning kan vara att träna närvaro och uppmärksamhet via Mindfulness eller Meditation och använda andningen och stillhet som ett verktyg när pressen ökar och den mentala klarheten försvinner. Det kan även vara att förstå och arbeta med hur mentala processer som Tankar, Känslor och Bilder påverkar min självkänsla och självförtroende. Hur jag som ledare med ökat medvetande har förmågan att ta bättre beslut och leda andra. Detta avgör oftast hur mitt resultat blir av de försök jag gör för att lyckas.

Det är viktigt att förstå hur våra tankar hindrar oss från att vara i nuet när vi tar dem på allvar. Tankar som ibland hindrar oss att lyckas. Tankarna för oss ibland bakåt i tiden via ältande och grubblerier och vi är inte alltid snälla mot oss själva. De kan också påverka oss i form av känslor av oro, rädsla och nervositet inför framtiden. Detta istället för att fokusera på det vi har framför oss just nu utan att värdera eller döma situationen.

Hur gör du med den mentala träningen?

Hur kan du som ledare hjälpa dig själv och ditt team att vara mentalt starka?

I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. Twenty-six times, I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over again in my life. And that is why I succeed. Michael Jordan

Kom i kontakt

Hör gärna av dig med dina frågor, fyll i formuläret nedan.