STRESSHANTERING | LEDARSKAP | COACHING | TEAMUTVECKLING | MENTAL TRÄNING

TEAMUTVECKLING

Teamutveckling

I tider av snabba förändringar och omorganisationer ställs det allt större krav på gruppens individer och dess ledarskap. Medarbetare får nya roller i en omorganisation eller slutar, och nya medarbetare kommer till en redan etablerad grupp. Chefen går kanske vidare inom organisationen och andra får ta över ledarskapet.

Alla dessa faktorer påverkar gruppen och dess effektivitet och prestation. Detta är inte konstigt eller ovanligt, men kunskapen och förståelsen varierar. Risken är att individen upplever förändringarna som hot, osäkerhet och stress.

Frågan är dock vad skulle det innebära om era medarbetare fick insikt och förståelse vad som händer i en grupp när dessa förändringar sker? Hur gruppens olika faser fungerar med målet att bli ett högpresterande team, och vilken typ av ledarskap som krävs baserat på gruppens behov just nu? Med mål att göra förändringsprocessen så enkel som möjligt utan att den påverkar verksamhetens mål och vison.

 

Så hur bygger vi framgångsrika team? Och vad gör att team inte fungerar?

Kännetecken för högpresterande team är grupper som:

  • Är bekväma med att be om hjälp och erkänna misstag och begränsningar och ta risker som erbjuder feedback
  • Använder varandras kunskaper och erfarenheter
  • Tar ansvar genom att förstå varför vi gör som vi gör
  • Undviker att lägga tid på fel frågor
  • Fattar rätt beslut av hög kvalitet, prioriterar, utför och åstadkommer mer på kortare tid och med färre resurser
  • Vågar lägga kritiska frågor på bordet och ha livliga möten
  • Att alla tar fullt ansvar för sin uppgift
  • Riktar laget mot gemensamma mål och inte styrs av ego

Vad skulle hända i din arbetsgrupp eller i ledningsgruppen om ni fick hjälp att lyfta dessa frågor och bli ett framgångsrikt team.

DISC - Personlighets test
Licensierad för Exetended DISC - Extended DISC profiler bygger på DISC teorin, ett vida spritt koncept för att utforska människors beteende.

 

Att som ledningsgrupp tillsammans få en gemensam ökad förståelse för hur stress kan påverka både oss själva som individer och som grupp är en väldigt nyttig erfarenhet. Att förstå den skillnad en lugn alternativt stressad ledning har på hela organisationen kan vara direkt avgörande för att få med sig organisationen i både expansion och vid svårigheter. Anders, CGM

Kom i kontakt

Hör gärna av dig med dina frågor, fyll i formuläret nedan.