STRESSHANTERING | LEDARSKAP | COACHING | TEAMUTVECKLING | MENTAL TRÄNING

TEAMUTVECKLING

Teamutveckling

I tider av snabba förändringar ställs det allt större krav på gruppens individer och dess ledarskap. Medarbetare får kanske nya roller, nytt ledarskap, omorganisationer eller nya medarbetare kommer till en redan etablerad grupp och vi skall även lära att arbeta mer på distans. 

Alla dessa faktorer påverkar gruppen och dess effektivitet och prestation. Detta är inte konstigt eller ovanligt, men kunskapen och förståelsen varierar. Risken är att individen upplever förändringarna som hot, osäkerhet och stress.

Frågan är dock vad skulle det innebära om era medarbetare fick insikt och förståelse vad som händer i en grupp när dessa förändringar sker? Hur gruppens kan bli ett högpresterande team, och vilken typ av ledarskap som krävs baserat på gruppens behov just nu? Med mål att göra förändringsprocessen så enkel som möjligt utan att den påverkar verksamhetens mål och övergripande vison.

 

Så hur bygger vi framgångsrika team? Och vad gör att team inte fungerar?

Frågor att fundera på

  • Vilket ledarskap behöver vi?
  • Hur kommunicerar vi i vardagen?
  • Hur använder vi varandras kunskaper och erfarenheter?
  • Hur tar vi ansvar genom att förstå varför vi gör som vi gör
  • Vad är viktigt när vi tar beslut?
  • Hur skapar vi tillit i gruppen?
  • Vågar vi lägga kritiska frågor på bordet?
  • Vad är gruppens och individens ansvar?
  • Hur löser vi konflikter?
  • Har vi ett gemensamma mål?

Vad skulle hända i din arbetsgrupp eller i ledningsgruppen om ni fick hjälp att lyfta dessa frågor och bli ett framgångsrikt team.

DISC - Personlighets test
Licensierad för Exetended DISC - Extended DISC profiler bygger på DISC teorin, ett vida spritt koncept för att utforska människors beteende.

 

Att som ledningsgrupp tillsammans få en gemensam ökad förståelse för hur stress kan påverka både oss själva som individer och som grupp är en väldigt nyttig erfarenhet. Att förstå den skillnad en lugn alternativt stressad ledning har på hela organisationen kan vara direkt avgörande för att få med sig organisationen i både expansion och vid svårigheter. Anders, CGM

Kom i kontakt

Hör gärna av dig med dina frågor, fyll i formuläret nedan.