MEDVETET LEDARSKAP

Ledarskapet börjar hos oss själva

”Vilken ledare vill du följa och vilken vill du vara? Har du det som krävs för att klara varje situation som ledare?”

Vilken ledare vill du vara?

Synen på ledarskapet har förändrats. Snabba förändringar och ökad ovisshet ställer större krav på ledarskapet, där ökad medvetenhet om sig själv och andra bidrar till ökad värdeskapande för organisationen och dess medarbetare. Det blir alltså viktigare att organisationer skapar förutsättningar för ledare att lyckas på alla nivåer och uppmuntrar till välbefinnande, samhörighet och autenticitet på arbetsplatsen. Studier visar tydligt på att organisationens och medarbetarnas välbefinnande är starkt sammankopplade.

För att det skall fungera så bra som möjligt så bygger dagens ledarskap på en hög grad av självmedvetenhet, de tankesätt som krävs och förmågan att vara just autentisk, för att inspirera medarbetare och team.

”Medvetet Ledarskap” är en längre coaching och utbildningsprogram för företagets befintliga och blivande ledare. Utbildningen sker individuellt eller i grupp.

Efter utbildningen kommer ledaren att vara bättre rustad även i tider av förändring, ovisshet, komplexitet och kommer besitta en ökad förmåga att leda sig själv och andra i stor skala för ett inspirerande ledarskap. 

Hör av dig för mer information.

MODULER

HUR HAR JAG NAVIGERAT

MIN SJÄLVMEDVETENHET

MIN KOMPASS

COACHANDE LEDARSKAPET

STORMENS ÖGA

FOKUS KLARHET KREATIVITET

”Fantastiskt nöjd att arbeta tillsammans med Mats och hans upplägg med fokus på ”det medvetna ledarskapet” Ett angreppsätt som skiljt sig från andra ledarskapskurser jag kommit i kontakt med.
- Johan Fischer.
Visited 319 times, 1 visit(s) today