Mats Venndahl från Göteborg som efter 28 år i näringsliv och finans beslöt sig för att byta bana. Började 1987 på SEB Göteborg och senare på SEB New York som valuta / räntehandlare – liknande som på bilden längst ner i slutet av texten (bilden är hämtad från RBS handlar rum, lånat ifrån film på Youtube). Just för att illustrera tidens anda, innan datorer, algoritmer eller AI hade kommit in i bilden. Utan människans psyke fick i en ofta volatil miljö under hård stress filtrera informationen så gått det gick, ta snabba beslut i hög grad av ovisshet och komplexitet då all fakta inte var på plats. Miljön var den vi dag kallar för VUCA.  Åren som handlare övergick senare i rollen som portföljförvaltare i bolag som Sjätte AP-fonden,Volvos Pensionsstiftelse och Volvo Treasury AB.

Men sedan 2014 driver Mats, Venndahl Speaking Partner AB. Mats är nu bosatt i Rättvik, Dalarna men med hela Norden som arbetsplats. Som verksamhetscoach med erfarenheterna från åren i näringslivet med makro och bolagsanalys i kombination med den mentala träningen och vikten av den mentala hälsan ligger fokus på hela människan och dess välmående. Ett holistiskt synsätt grunden för verksamheten. Med uppdrag i små, medel och börsnoterade företag i Sverige. Mats områden är att stödja kunden inom förändringsledning stressreducering, mentalträning, omställning, affärscoaching, ledarskap och teamutveckling.

”Åren från finansbranschen och rollen som handlare och senare som portföljförvaltare har lärt mig hur vi agerar under press och stress, hur tankar och känslor styr vårt beteend. På vilket sätt enstaka större händelser kan påverka oss och hur vi hanterar dessa rädslor framöver. För att jag varje dag blev påmind om de egna ansvaret för det beslut jag tog, mitt självledarskap och vikten av återhämtning för att prestera på topp och balansen mellan de kvantitativa och kvalitativa.

Mitt mål är att bistå med de verktyg och insikter för att öka din självmedvetenhet som
finns för att vara ditt bästa jag varje dag för att vara och leda autentiskt. Samt insikten
hur viktigt det är att träna vår mentala styrka, likväl som vi lägger tid på att träna
kunskap och vår fysiska förmåga. Vikten av en helhetssyn är förutsättningarna för att
klara vardagens utmaningar och må bra, både på kort och lång sikt. Förståelsen av
kopplingen mellan kropp och sinne.”

Visited 508 times, 1 visit(s) today