Utveckla din mentala förmåga och ditt mindset för ökad medvetenhet för att prestera och må bra.

Det coachande förhållningssättet med tron på individens dolda kapacitet, inre resurser och fulla potential.

Genom coaching och utbildning tittar vi tillsammans på de faktorer som kanske begränsar dig just nu. Hur du skall nå något mål som du funderat på länge, eller behov av stöd under någon större förändring i livet.

Kanske tillhör du dem som tycker det svårt att prestera när strålkastarna tänds. Att prata inför grupp när andra lyssnar, vilket är väldigt vanligt, eller när du skall prestera inför matchen eller tävling. Just rädslan för vad andra skall tycka kan sätta käppar i hjulet. Vi gör kanske inte det vi verkligen vill och det vi kan. Våra tankar tar över och vår kropp och vårt sinne är inte längre på samma plats. Istället blir upplevelsen en inre stress som märks såväl fysiskt som mentalt. Där är coaching och den mentala träningen är ett bra alternativ till övriga åtgärder för bättre välbefinnande.

Visited 484 times, 1 visit(s) today