STRESSHANTERING

STRESSHANTERING | LEDARSKAP | COACHING | TEAMUTVECKLING | MENTAL TRÄNING

Var lägger du din uppmärksamhet, på din omgivning eller på dina tankar?

Stress och psykosocial ohälsa ökar för varje dag. Många hamnar i situationer då kroppen till slut säger nej, fysiskt eller mentalt. Syfte är att hjälpa verksamheter, grupper och individer att få en ökad medvetenhet om hur man kan prestera i vardagen med mindre stress och bättre resultat. Med insikt om vad det är som orsakar din stress, och att det finns något du och företaget kan göra åt det, så kommer du att se vardagen och dess utmaningar för vad de är.

Visited 388 times, 1 visit(s) today