TEAMUTVECKLING

STRESSHANTERING | LEDARSKAP | COACHING | TEAMUTVECKLING | MENTAL TRÄNING

Hur bygger vi framgångsrika team? Vad gör att team inte fungerar?

Snabba förändringar och omställningar påverkar gruppen och dess effektivitet och prestation. Men kunskapen och förståelsen varierar. Låg medvetandegrad ökar risken att vi blir reaktiva och ser inte hur vi påverkar andra. Så hur förbereder vi ledare och medarbetare, hur bygger vi effektiva team med hög grad av tillit, transparens, samarbete och engagemang med en trygg feedback kultur, där hälsosamma konflikter kan vara en del i utvecklingen.

Vad skulle det innebära om era medarbetare fick insikt och förståelse vad som händer i en grupp när dessa förändringar sker? Hur gruppens kan bli ett högpresterande team, och vilken typ av ledarskap som krävs baserat på gruppens behov just nu?

Ett bordspel
Visited 346 times, 1 visit(s) today